Ako funguje vonkajšia jednotka klimatizácie ?

V súčasnej dobe sa klimatizačné systémy stali neoddeliteľnou súčasťou mnohých domácností a pracovísk, zvlášť v regiónoch s teplejším podnebím. Kľúčovým komponentom týchto systémov sú vonkajšie jednotky, ktoré sú umiestnené mimo izieb, kde majú za úlohu regulovať teplotu. Tento článok poskytne prehľad o tom, ako tieto jednotky fungujú, prečo sú umiestnené vonku a aké majú výhody.

Ako funguje vonkajšia jednotka klimatizácie?

Vonkajšia jednotka klimatizácie Daikin je nevyhnutná súčasť rozdeleného klimatizačného systému, ktorá pracuje v tandem s vnútornou jednotkou na chladenie a očistenie vzduchu vnútri budovy.

vonkajsia-jednotka

Tu je stručný opis jej fungovania:

  • Kompresor: Srdcom vonkajšej jednotky je kompresor, ktorý stláča chladiaci prostriedok (zvyčajne freón) z plynového stavu do tekutého, čím sa zvyšuje jeho teplota a tlak.
  • Kondenzátor: Stlačený chladiaci prostriedok následne prechádza kondenzátorom, kde sa uvoľňuje nadbytočné teplo do vonkajšieho prostredia. To umožňuje chladiacemu prostriedku skondenzovať a vrátiť sa do tekutého stavu.
  • Ventilátor: Ventilátor pomáha odvádzať teplo z kondenzátora von z jednotky, čo efektívne znižuje teplotu chladiaceho prostriedku.
  • Expanzný ventil: Predtým, ako sa chladiaci prostriedok vráti do vnútorných jednotiek, prechádza cez expanzný ventil, kde sa jeho tlak a teplota znova znížia, a tým sa pripraví na absorpciu tepla z vnútorného vzduchu.

Prečo sú vonkajšie jednotky umiestnené vonku

Umiestnenie vonkajších jednotiek klimatizácie mimo izieb má niekoľko dôležitých dôvodov:

  1. Odvedenie tepla: Jednotka potrebuje efektívne odvádzať teplo z budovy. Vonkajšie umiestnenie zabezpečuje, že teplo je uvoľňované priamo do vonkajšieho prostredia, čo zlepšuje účinnosť celého systému.
  2. Hlučnosť: Kompresory a ventilátory môžu pri práci vydávať značný hluk. Ich umiestnenie vonku znižuje rušivý hluk v obytných priestoroch.
  3. Údržba a servis: Vonkajšie jednotky sú ľahko prístupné pre údržbu a opravy, čo zjednodušuje pravidelné kontroly a servisné zásahy.

Pozrite si našu aktuálnu ponuku vonkajších jednotiek.